– Salget har tilført forsvarsbudsjettet 3,9 milliarder kroner de siste 15 årene, bekrefter seksjonssjef for avhending i Forsvarsbygg, Trond Eliassen overfor Klassekampen.

Forsvarets avhendingsselskap, Skifte eiendom, tar seg av bygningsmassene som ledelsen i Forsvaret har definert som unødvendige. Blant det som nå trolig blir gjort klart for nye eiere, er Bodø hovedflystasjon, Andøya flybase og Åsegarden leir i Harstad, samt de militære anleggene på Mågerø, Kjevik og Kjeller.

Torbjørn Bongo, leder i Norsk Offisersforbund mener Forsvaret selv behøver mange av byggene de selger.

– Noen av salgene er riktige, andre fullstendig feil. Å kvitte seg med Olavsvern var en tabbe, sier Bongo.

Han beklager også at boliger over hele landet selges. Hvert år kvitter Forsvaret seg med 100 boliger.

– Vi har et beordringssystem der offiserer må flytte på seg. Å få tilgang på bolig er vesentlig, ellers blir det langpendling, som Forsvaret betaler, sier han.

I disse dager leter Hæren etter lokaler hvor US Marines kan være innlosjert under trening i Troms. Soldatene skal bo på Setermoen, og der har Forsvaret i løpet av kort tid kvittet seg med 80.000 kvadratmeter bygningsmasse.(Vilkår)