Langtidsplanen for Forsvaret har fått sin tilslutning i regjeringen, men endelig plan oversendes trolig ikke til Stortinget før i midten av juni.