27 prosent mener forsvarsevnen vil bli svekket, mens like mange stiller seg nøytrale til spørsmålet. Samtidig svarer hele 37 prosent at de har «ingen formening» om spørsmålet. Ifølge Respons, som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag for Norges Offisersforbund, kan det siste skyldes at de fleste ikke har god nok kjennskap til forslaget.

NATO viktig

Undersøkelsen tar opp flere spørsmål om forsvarsevne, trusselbildet, NATO-medlemskap og den foreslåtte langtidsplanen. Hele 71 prosent mener medlemskap i NATO er viktig for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. 48 prosent mener det er viktig å følge opp alliansens anbefaling om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar, men undersøkelsen sier ikke noe om hvor mye folk tror vi bruker i dag. NATO selv sier Norge brukte halvannen prosent av BNP på Forsvaret i 2014 og anslo at andelen ville være den samme i 2015. Bare tre land – USA, Storbritannia og Hellas – lå over 2 prosent i 2014.

Da regjeringen la fram sitt forslag til ny langtidsplan for Forsvaret, sa statsminister Erna Solberg (H) ifølge NRK at den er et stort skritt mot å oppfylle Natos mål.

Økt trussel

I undersøkelsen kommer det også fram at 47 prosent mener den militære trusselen mot Norge har økt de siste fire årene, mens 4 prosent mener den er minsket. 55 prosent mener forsvarsevnen er blitt minsket de siste fem årene, mens 6 prosent mener den har økt.

15 prosent sier seg helt eller delvis enig i at Norge har «et militært forsvar som gir tilstrekkelig trygghet for meg og samfunnet vårt». Nesten tre ganger så mange – 43 prosent – er uenige i dette utsagnet. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.