Tidligere i uken ble det klart at regjeringen ønsker å utvide ordningen med stasjonering av amerikanske soldater med inntil 700 soldater, fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms. Rotasjonsordningen ble innført i 2017 og er allerede besluttet videreført ut 2018 med om lag 330 soldater på Værnes.

I en kommentar postet på Facebook peker den russiske ambassaden blant annet på at handlingen er i strid med det norske vedtaket fra 1949 om «å ikke åpne baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep».

Da regjeringen la fram sin beslutning tirsdag sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) at beslutningen var i tråd med norsk basepolitikk og at øving og trening med allierte i Norge er i norsk interesse og godt innenfor etablerte retningslinjer.

– Norge er «uforutsigbar»

Den russiske ambassaden slår likevel fast at dette gjør Norge uforutsigbar, kan øke spenningen, presse til et våpenkappløp og føre til destabilisering av situasjonen i Europa. I uttalelsen heter det at de ser på handlingen som «tydelig uvennlig» og advarer mot at dette «ikke vil forbli uten konsekvenser».

Uttalelsen slår fast at Russland gjentatte ganger har kommentert utvidelsen av den utenlandske militære tilstedeværelsen i Norge. «Situasjonen har ikke endret seg: om det er Værnes i Midt-Norge, Rygge i Sør-Norge eller Setermoen i Nord-Norge–slike skritt vekker alvorlig bekymring hos oss», heter det.

Ambassaden mener også at uttalelser om at utplassering av soldatene ikke er ment å være permanent ikke holder mål. «For selv om konkrete personer byttes ut, er tilstedeværelsen kontinuerlig (det samme gjelder for enhver militærbase eller, for eksempel, en ambassade). Soldater «øver» over hele landet, blant annet i nord. Man utelukker ikke at de sendes til andre land i området, også til alliansefrie», skriver ambassaden i uttalelsen.

Bekymret

Russlands ambassade peker på at den er bekymret over den jevnlige oppfordringene om å øke det norske forsvarsbudsjettet og skriver at Russlands forsvarsbudsjett til sammenligning har gått ned siden 2017.

«Det vekker en spesiell bekymring at planer realiseres i Oslo under mangelen på substantiv bilateral politisk dialog samt fullverdige kontakter mellom de militære som den norske siden unngår på alle vis.», heter den i den russiske reaksjonen.

Til slutt slår den russiske uttalelsen fast at sikkerheten i Europa må være «lik og udelelig», og mener at den bare kan bygges «på basis av overholdelse av ekte nasjonale interesser, gjensidig respekt og samarbeid. Jo snarere man skjønner det i Oslo desto bedre».

Eriksen Søreide sa tirsdag at hun ventet et kontant svar fra russiske myndigheter.

– Det er ingen reell saklig grunn til at Russland skal reagere på dette, men vi forventer at det kan komme reaksjoner fra Russland fordi det har vi alltid fått, sa hun da.(Vilkår)