Forsvarsbudsjett – nivå eller vekst?

Forsvaret vil forvitre dersom budsjettveksten ikke holder følge med kostnadsveksten. Det gjelder uansett budsjettets størrelse i utgangspunktet.

Publisert: Oppdatert:

«Vi er sannsynligvis enige om at et hvilket som helst forsvar som holdes stabilt, er bedre enn et hvilket som helst forsvar som forfaller og til slutt blir borte», skriver Sverre Diesen i et svar til Nils Holme, tidligere direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt. Bildet er fra Porsangermoen.
«Vi er sannsynligvis enige om at et hvilket som helst forsvar som holdes stabilt, er bedre enn et hvilket som helst forsvar som forfaller og til slutt blir borte», skriver Sverre Diesen i et svar til Nils Holme, tidligere direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt. Bildet er fra Porsangermoen. (Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret)