Treffer litt ut til høyre

Høyre-landsmøtet treffer ikke midt i blinken. Det avgjørende er at regjeringen lar forsvarsbudsjettene vokse i takt med kostnadsutviklingen.

Publisert: Oppdatert:

Den årlige forverring av Forsvarets operative evne går raskere og raskere, selv om den prosentvise underdekningen på budsjettet er konstant, skriver artikkelforfatteren.
Den årlige forverring av Forsvarets operative evne går raskere og raskere, selv om den prosentvise underdekningen på budsjettet er konstant, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Mikaela Berg)