235 medlemmer av nasjonalforsamlingens underhus ignorerte gateprotester, kraftige advarsler fra opposisjonen og truslene fra EU da de stemte for lovforslaget torsdag. 192 stemte imot, mens 23 avsto fra å stemme.

Kritikere mener reformen betyr slutten på rettssystemets uavhengighet i Polen.

Det populistiske Lov- og rettferdighetspartiet (PiS), som sitter i regjering og har flertall i nasjonalforsamlingen, står bak reformen. Lovendringene vil i praksis gi politikere makt til å utnevne nye dommere til høyesterett. Samtidig skal de sittende dommerne fjernes, bortsett fra enkelte dommere som justisministeren selv har utnevnt.

Tusk ber om hastemøte

Lovforslaget ble vedtatt torsdag etter at en parlamentskomité uten videre avviste 1.300 endringsforslag fra opposisjonen. Loven trenger fortsatt godkjennelse fra nasjonalforsamlingens overhus og fra president Andrzej Duda. Overhuset ventes å gi grønt lys fredag, og Duda har så langt fulgt PiS' linje.

EU-president Donald Tusk, som også er Polens tidligere statsminister, mener utviklingen i hjemlandet er i strid med EUs verdier og ødeleggende for Polens internasjonale omdømme. Tusk har bedt Polens president Duda om et hastemøte for å diskutere det han torsdag kaller en politisk krise med farlige konsekvenser.

Europakommisjonen har truet med å frata Polen stemmeretten fordi endringene i rettsvesenet kan utgjøre alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på.

Gateprotester

Også innad i Polen har domstolsreformen vakt sterke reaksjoner. Tusenvis av polakker har deltatt i demonstrasjoner, både i hovedstaden Warszawa og i andre byer.

Torsdag var det nye protester utenfor nasjonalforsamlingen. Demonstrantene ropte «skam» mens de sparket i metallsperringene rundt bygningen. Noen bar på bannere der de ba Duda om å legge ned veto mot lovforslaget.

Samtidig har opposisjonen gått kraftig ut og beskyldt det populistiske regjeringspartiet PiS for å stå bak et «kupp» som vil ødelegge den demokratiske maktdelingen i landet.

PiS og flere observatører mener på sin side at rettsvesenet er ineffektivt og modent for reform.

«Full politisk kontroll»

Europakommisjonen er spesielt bekymret for fire nye lovforslag, inkludert det som ble vedtatt torsdag. Visepresident Frans Timmermans har varslet at kommisjonen allerede neste uke vil ta de første rettslige skrittene for å få stanset lovforslagene.

Timmermans ba onsdag innstendig Polen om å tenke seg om på nytt.

– Hver for seg vil lovene, hvis vedtatt, alvorlig undergrave domstolenes uavhengighet. Samlet vil de fjerne enhver rest av uavhengighet i rettsvesenet, sier Timmermans.

Domstolene vil komme under full politisk kontroll, mener han.

– Under disse reformene vil dommerne tjene på de politiske ledernes nåde.

De nye forslagene kommer etter en lignende reform av den polske grunnlovsdomstolen. Også denne er blitt sterkt kritisert for å undergrave rettsvesenets uavhengighet.(Vilkår)

Slik blir man en god butler
Kanadiske Conrad Bogus (28) har studert døgnet rundt i åtte uker for å bli den perfekte butler. Bli med på siste skoledag på International Butler Academy.
02:01
Publisert: