Karen Helene Ulltveit-Moe

Karen Helene Ulltveit-Moe, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Kvinner, gull og olje

Skal vi få flere kvinner i heltid, må arbeidstidsreglene endres. De må fremme både fleksibilitet og heltidskultur.

Publisert: Oppdatert:

Helse- og omsorg sektoren preges av skift- og turnusarbeid. For å kunne gjennomføre det som oppfattes som helt ordinære turnusplaner, kreves i dag unntak fra arbeidsmiljølovens hovedregler.
Helse- og omsorg sektoren preges av skift- og turnusarbeid. For å kunne gjennomføre det som oppfattes som helt ordinære turnusplaner, kreves i dag unntak fra arbeidsmiljølovens hovedregler. (Foto: Gunnar Lier)