Simen Markussen

Simen Markussen, forsker ved Frischsenteret

Tid for justert sykelønnsordning

Sykelønnsordningen bør oppmuntre arbeidsgivere og arbeidstagere litt mer til gjenopptagelse av arbeid, helt eller delvis.

Publisert: Oppdatert:

Sykelønnsordningen bør oppmuntre arbeidsgivere og arbeidstagere litt mer til gjenopptagelse av arbeid, helt eller delvis.
Sykelønnsordningen bør oppmuntre arbeidsgivere og arbeidstagere litt mer til gjenopptagelse av arbeid, helt eller delvis. (Foto: Gorm K. Gaare)