Bård Harstad

Bård Harstad, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

Hytteutbygging bør skattlegges

Hytteutbyggere selger en pakke som inkluderer verdier de selv ikke eier.

Publisert: Oppdatert:

Salg av hytter og tomter i friluftsområder burde pålegges en ekstraordinær nasjonal skattesats. Her fra Høgevarde hytteområde i Flå i Buskerud.
Salg av hytter og tomter i friluftsområder burde pålegges en ekstraordinær nasjonal skattesats. Her fra Høgevarde hytteområde i Flå i Buskerud. (Foto: Thomas T. Kleiven)