Bård Harstad

Bård Harstad, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Klimapolitikk for en oljenasjon

Økonomer kan si noe om sammenhengen mellom olje og klima, men en rekke spørsmål krever økt forskningsinnsats.

Publisert: Oppdatert:

Skal globale utslipp kuttes dramatisk, må det utvinnes mindre av all fossil brensel. Med mer moderate ambisjoner, eller i en overgangsfase, kan mer gass redusere globale utslipp fordi gass konkurrerer med kull i større grad enn det olje gjør, skriver artikkelforfatteren.
Skal globale utslipp kuttes dramatisk, må det utvinnes mindre av all fossil brensel. Med mer moderate ambisjoner, eller i en overgangsfase, kan mer gass redusere globale utslipp fordi gass konkurrerer med kull i større grad enn det olje gjør, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)