Finansdepartementet er så å si alltid til å stole på. Byråkratene der er skattebetalernes beste venn. De sørger for at våre skattepenger brukes mest mulig effektivt, at særinteressene ikke får gehør og at alle bidrar til å dekke våre felles utgifter til veier, sykehus og skole.

Enten har embetsverket i Finansdepartementet fått et kollektivt, tidlig solstikk – varmebølgen som slo inn over Østlandet nå i mai er muligens forklaringen – eller så har politikerne oppnådd et sjeldent gjennomslag.