Simen Markussen

Simen Markussen, forsker ved Frischsenteret

Inkluderingskommuner

Norske kommuner bør kjempe for et system der det lønner seg å motvirke utenforskap.

Publisert: Oppdatert:

Både Arbeiderpartiet og Høyre går i sine programutkast inn for å gjøre mer for å forhindre at unge skal ende opp varig utenfor arbeidsmarkedet, med helserelaterte ytelser.
Både Arbeiderpartiet og Høyre går i sine programutkast inn for å gjøre mer for å forhindre at unge skal ende opp varig utenfor arbeidsmarkedet, med helserelaterte ytelser. (Foto: Istock)