Det britiske valget 8. juni kommer til å være opptakten til avgjørende forandringer i britisk politikk og i landets forhold til Europa.