Forsiktige kvinner

Kvinner har mer sykefravær enn menn. Hva om kvinner ikke er ofre for tidsklemme, skjønnhetspress eller et brutalt arbeidsliv, men at kvinners fravær skyldes at de er mer forsiktige enn menn når de blir syke?

Publisert: Oppdatert:

MER RISIKOAVERSE. Kvinner har 33 prosent flere legebesøk enn menn etter at svangerskapsrelaterte besøk er fjernet.
MER RISIKOAVERSE. Kvinner har 33 prosent flere legebesøk enn menn etter at svangerskapsrelaterte besøk er fjernet. (Foto: Colourbox)