Mari Rege

Mari Rege, professor i samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Silotenkning i utdannelsesløpet

Seksåringene står i spagat mellom en barnehage og en skole som splittes av ideologi, politikk og profesjonskamp. Det behøver ikke være slik.

Publisert: Oppdatert:

Barnehagen omfavner leken og setter barnas læring til side, mens skolen omfavner læringen og setter barnas lek til side. Forskning om lekbasert læring visert at en slik motsetning mellom lek og læring finnes ikke – tvert imot: Barna lærer best gjennom lek, skriver artikkelforfatteren.
Barnehagen omfavner leken og setter barnas læring til side, mens skolen omfavner læringen og setter barnas lek til side. Forskning om lekbasert læring visert at en slik motsetning mellom lek og læring finnes ikke – tvert imot: Barna lærer best gjennom lek, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix)