Simen Markussen

Forsker ved Frischsenteret

Kronikk: By mot land?

Forskjellene mellom by og land øker ikke, de krymper. Samtidig blir byene mer segregert.

Publisert: Oppdatert:

Folk som bor i byene har høyere inntekt enn folk som bor i distriktene, men forskjellene minker.
Folk som bor i byene har høyere inntekt enn folk som bor i distriktene, men forskjellene minker. (Foto: Per Thrana)