Handlingsregelen hylles som en suksess i inn- og utland. Det er gode grunner til det. Det er mange eksempler på land som har levd over evne, spesielt blant dem som har hatt tilgang til tømbare naturressurser. Handlingsregelen begrenser muligheten til å bruke opp slike inntekter raskt.