Alexander W. Cappelen

Professor ved Norges Handelshøyskole/FAIR-The Choice Lab

Hvilken feil velger du? Å gi støtte til for mange eller for få?

Hva synes du er mest problematisk: At folk får mindre enn de fortjener, eller at folk får mer enn de fortjener? Svaret påvirker din holdning til velferdsstaten.

Publisert: Oppdatert:

Folk på høyresiden i politikken mer opptatt av å ikke betale falske krav og mindre opptatt av å betale korrekte krav enn folk på venstresiden, skriver Alexander W. Cappelen.
Folk på høyresiden i politikken mer opptatt av å ikke betale falske krav og mindre opptatt av å betale korrekte krav enn folk på venstresiden, skriver Alexander W. Cappelen. (Foto: Gunnar Blöndal)