Hvis du tilhører dem som synes at både politikk og økonomi er interessant – les deg opp på Public Choice Theory. Dette er statsviternes kyniske fetter; politikk sett gjennom økonomenes briller. Her tar man utgangspunkt i at politikere, byråkrater, velgere, og så videre, er rasjonelle, egeninteresserte og nyttemaksimerende aktører som forfølger ulike interesser og ulike mål.