Simen Markussen

Forsker ved Frischsenteret

Kronikk: Bidrar sykeliggjøring av ungdom til utstøting fra skole og arbeidsliv?

Én av tre blant barn og unge får en psykisk diagnose eller behandling i løpet av barndommen. Våre funn tyder på denne sykeliggjøringen kanskje har gått for langt.

Publisert: Oppdatert:

Barn i kommuner med høy tilbøyelighet til å diagnostisere, utrede og behandle unge for psykiske lidelser, gjør det dårligere på ungdomsskolen og fullfører sjeldnere videregående skole, skriver Simen Markussen. Illustrasjonsfoto.
Barn i kommuner med høy tilbøyelighet til å diagnostisere, utrede og behandle unge for psykiske lidelser, gjør det dårligere på ungdomsskolen og fullfører sjeldnere videregående skole, skriver Simen Markussen. Illustrasjonsfoto. (Foto: Aleksander Nordahl)