Ola Kvaløy

Dekan og professor i samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Kronikk: Staten og helsa – etter pandemien

Helse vil dominere den politiske dagsordenen også etter pandemien. Et nøkkelspørsmål er hvor mye vi er villige til å betale for de enorme mulighetene som ligger i ny medisinsk teknologi.

Publisert: Oppdatert:

Vi aksepterer ikke å betale mer for nødvendighetsgoder, noe den såkalte strømkrisen illustrerer, skriver Ola Kvaløy. Illustrasjonsfoto.
Vi aksepterer ikke å betale mer for nødvendighetsgoder, noe den såkalte strømkrisen illustrerer, skriver Ola Kvaløy. Illustrasjonsfoto. (Foto: Therese Alice Sanne)