Etter to års arbeid kom et enstemmig og bredt sammensatt ekspertutvalg frem til at det ikke er mulig å nå klimamålene i 2050 uten en omlegging av norsk petroleumspolitikk. Helt konkret innebærer dette letestans i nye områder og utarbeidelse av en ny strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet.