Karen Helene Ulltveit-Moe

Professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Kronikk: Pustehjelp handler om mer enn å gi penger – vi må også fordele byrden av smittetiltakene

Vi trenger en reform av konkursloven som verner sunne bedrifter mot koronakonkurs.

Publisert: Oppdatert:

Utredning av endringer i gjeldsforhandlingsreglene har pågått i flere år, men er ikke sluttført. Nå er det tid for rask handling, skriver karen Helene Ulltveit-Moe i kronikken.
Utredning av endringer i gjeldsforhandlingsreglene har pågått i flere år, men er ikke sluttført. Nå er det tid for rask handling, skriver karen Helene Ulltveit-Moe i kronikken. (Foto: Per Thrana)