Simen Markussen

Forsker ved Frischsenteret

Kronikk: Utfordringen er å få koronakrisen til å bli en slags tvungen ferie, ikke en langvarig skade

Vi bør vurdere bransjevise avtaler der bedrifter tar permitterte tilbake og lar være å permittere nye, mot en subsidie som gjenspeiler dagpengeutbetalingene i bransjen.

Publisert: Oppdatert:

For restauranter kan lønnssubsidie være en god løsning, skriver artikkelforfatteren.
For restauranter kan lønnssubsidie være en god løsning, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Per-Åge Eriksen)