I Holden-utvalget, som jeg var medlem av, så vi nærmere på kostnadene for studenter og ansatte fra nedstengningen av universiteter og høyskoler på grunn av koronapandemien. Vi estimerte at studentene vil kunne tape 4,3 milliarder kroner bare i fremtidig lønn, basert på det vi mener er konservative anslag.

Studentene kan oppleve både mindre læring og lengre studietid. Det er også en fare for større frafall fra studiene.

I beregningene antok vi at fem prosent (dvs.