Mari Rege

Professor i samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Å styrke lederes sosiale kompetanse er mulig – og lønnsomt

Ledere som får trening i sosial kompetanse får ansatte som i større grad er tilfreds med jobben, bryr seg om hverandre og ikke slutter, viser ny studie i samfunnsøkonomi.

Publisert: Oppdatert: