Styring og organisering av offentlig sektor kan nok aldri bli den helt store valgkampsaken. Det er rett og slett grenser for hvor spennende byråkratidebatter kan bli for den jevne velger. I år lå imidlertid alt til rette for at vi skulle få en slik debatt.