Pass på pengane, skreiv eg i ein kommentar til framstøyt frå sterke grupperingar på jakt etter milliardar i støtte frå statskassa til meir eller mindre vidløftige omstillingsprosjekt (DN 12. februar). At Anniken Hauglie ikkje delar skepsisen min, er inga overrasking.