Myndigheter som søker å løse en større eller mindre samfunnsutfordring, står gjerne med to alternativer: Enten forsøke å løse problemet selv, eller å «outsource» problemet til private aktører.

Det første innebærer som regel mer stat og myndighetskontroll, det andre innebærer som regel mer marked.

I sin ferske bok «The third pillar: How markets and the state leave the community behind» argumenterer den verdensledende økonomen Raghuram Rajan for at både staten og markedet har fått for stor makt i forhold til den tredje viktige pilaren i samfunnet: Lokalsamfunnet.