Noe av det siste Jan Tore Sanner gjorde på vei ut døren fra Finansdepartementet var å tilføye en liten passus i et ellers tilforlatelig mandat: Sverdrup-utvalget som skulle utrede langsiktige perspektiver for Oljefondet, skulle også vurdere om «dagens plassering i Norges Bank vil være den mest hensiktsmessige fremover».