Denne uken sendte vi barna tilbake til klassen og læreren. Ofte prater foreldre om hvor heldig eller uheldig barnet har vært med læreren, men vet de egentlig at dette er et lotteri på ramme alvor?

Læreren har stor betydning for barnas utvikling.