Katrine Løken

Katrine V. Løken, professor ved Norges Handelshøyskole

Lærer mer med roboter enn med flere lærere

Robotteknologi er en bedre og billigere vei til tilpasset, virkningsfull undervisning enn den nye lærernormen for norsk skole.

Publisert: Oppdatert:

Regjeringen bruker rundt to milliarder for å øke lærertettheten i skoler med store klasser. Over halvparten av pengene går til allerede ressurssterke kommuner
Regjeringen bruker rundt to milliarder for å øke lærertettheten i skoler med store klasser. Over halvparten av pengene går til allerede ressurssterke kommuner (Foto: Aleksander Nordahl)