Det er energiknapphet i Europa. Vi står overfor et realøkonomisk problem: Forbruket ned, fordi det ikke lenger finnes nok energi til at vi kan fortsette som før. For at kostnadene for oss som samfunn ikke skal bli for store, bør vi redusere forbruket der det smerter minst.

Katinka Holtsmark
Katinka Holtsmark (Foto: UiO)

I et markedsbasert kraftsystem er det høye priser som skal presse forbruket ned til et nivå vi har nok energi til å dekke.