Pandemien er forhåpentlig i siste fase, samfunnet er gjenåpnet og det er tid for å gjøre opp fasit.

Høsten 2020 holdt jeg et foredrag for Finansdepartementet hvor jeg blant annet forsøkte å sette tall på mulige langtidskostnader av pandemien.