Simen Markussen

Forsker ved Frischsenteret

Kronikk: Min spådom viste seg å være helt feil. Heldigvis.

Nesten alle de som ble ledige under pandemien, er tilbake i jobb! Men pandemien har satt sine spor i arbeidsinntekten.

Publisert: Oppdatert:

Ungdom opplevde en turbulent krisetid de første månedene, men mot slutten av fjoråret ser vi at unge faktisk var oftere sysselsatt enn to år før, skriver artikkelforfatteren.
Ungdom opplevde en turbulent krisetid de første månedene, men mot slutten av fjoråret ser vi at unge faktisk var oftere sysselsatt enn to år før, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Per Ståle Bugjerde)