Simen Markussen

Forsker ved Frischsenteret

Oljepenger til alle

Når gir det mening å fordele oljeformuen likt på alle i ulikhetsberegninger?

Publisert: Oppdatert:

Spørsmålet om Steinar Juels regneøvelse i Civitas notat om formuesulikhet gir mening, dreier seg om hva vi tror ville ha skjedd i en verden der Oljefondet ikke fantes.
Spørsmålet om Steinar Juels regneøvelse i Civitas notat om formuesulikhet gir mening, dreier seg om hva vi tror ville ha skjedd i en verden der Oljefondet ikke fantes. (Foto: Istock/Getty Images)