Her er et utsagn som de fleste vil si seg enig i: «Alle barn bør ha like mulighet til å utvikle sine evner». Dette idealet står sterkt i vårt samfunn og vi misliker ulikheter mellom barn som skyldes forhold de selv ikke har noe kontroll over.