Mye av likestillingsdebatten har fokusert på det faktum at kvinner er underrepresenterte i topp-posisjoner og fremdeles tjener mindre enn menn. Det er fortsatt viktig å arbeide for likestilling på toppen av karrierestigen, men i økende grad er det også nødvendig å vende blikket mot bunnen: hvem er det som faller ut av skolesystemet og som mislykkes i arbeidsmarkedet? Her er gutter og menn overrepresentert.