De fleste foreldre sender barna sine av gårde på skolen og tenker at den norske skolen er jevnt bra. Sannheten er at hvor mye en elev lærer, er svært avhengig av kommunen de bor i. Det er stor variasjon i elevenes læring mellom kommuner i Norge.