Aksjemarkedets dom er knusende og entydig.

2. april ble salget av en rekke selskaper fra Aker til Aker Solutions offentliggjort. Målt siden 1. april har verdien av aksjene i Aker Solutions falt med over 17 prosent, hvis man tar hensyn til at selskapet deler ut et utbytte på 1,6 kroner per aksje. Markedsverdien av selskapet har falt med nesten 1,7 milliarder kroner. I samme periode har Oslo Børs falt med rundt fire prosent.

Investorene mener rett og slett at handelen er verdiødeleggende for selskapet. Reaksjonene i markedet er så sterke at det er nesten ikke til å tro at konsernsjef Simen Lieungh i Aker Solutions forsvarer handelen helt ukritisk. Det minste han burde gjøre var å ta inn over seg reaksjonen og lytte til alle sine eiere, og ikke bare logre for Kjell Inge Røkke. Røkke er hovedeier i Aker og bestemmer uten tvil hvor skapet skal stå i det selskapet.

 

Oppsiktsvekkende opptreden
Men i denne saken har også Aker Solutions opptrådt slik at selskapets ledelse ser ut til å være styrt utelukkende av hensynet til Røkke og Akers interesser. Det er oppsiktsvekkende at Aker Solutions så seg nødt til å innhente to eksterne betenkninger om hvorvidt det var juridisk forsvarlig å holde transaksjonen unna sine egne eiere. Lieungh var åpenbart i tvil om det var korrekt å forelegge kjøpet for generalforsamlingen eller ikke.

Må ha ant noe
Men istedenfor å spørre sine eiere om hva de mente var riktig måte å gjøre det på, valgte han heller å finne juridisk ryggdekning for å holde saken unna eierne.

Det var ikke bare kjøperen som følte behov for denne ryggdekningen. Det gjorde åpenbart Aker og Røkke også. De må ha ant at transaksjonen kunne bli meget kontroversiell. Derfor innhentet Aker sin egen juridiske betenkning, og ifølge en pressemelding fra Aker var konklusjonene i de tre utredningene entydige og likelydende:

«I forhandlingene om avtalene mottok Aker asa en utvetydig erklæring fra Aker Solutions asas interne juridiske direktør om at det ikke ville være riktig med slik behandling i selskapets generalforsamling. Aker Solutions' konklusjon var støttet av to uavhengige, juridiske betenkninger fra henholdsvis advokatfirmaene BAHR og Thommessen. For ytterligere å kvalitetssikre dette punktet, innhentet Aker asa deretter en egen juridisk vurdering fra advokatfirmaet Wikborg Rein. Konklusjonen var entydig og likelydende.»

Men en melding fra Aker Solutions viser at rådene likevel ikke var så entydige som Aker fremstiller dem. Rådgiveren til Aker mente at det kunne være grunn til å behandle saken på generalforsamling og ikke bare i styret:

«Fordi Aker asas juridiske rådgiver (Wikborg Rein) var i tvil om dette spørsmålet, valgte man av forsiktighetsgrunner å gjennomføre en generalforsamling i Aker Solutions as i tråd med prosedyrene i aksjelovens paragraf 3-8.»

Aker Solutions valgte altså å holde en generalforsamling av «forsiktighetsgrunner». Men den generalforsamlingen var i datterselskapet Aker Solutions as og ikke i morselskapet Aker Solutions asa. Det er jo i morselskapet at aksjonærene kan ta stilling til kjøpet. I datterselskapet er det jo konsernsjef Lieungh og selskapets ledelse som bestemmer. Dermed var det fritt frem for at Røkke kunne få det som han ville uten at alle de andre aksjonærene i Aker Solutions kunne si sin mening.

Terje Erikstad er leder av finansredaksjonen i Dagens Næringsliv.

Hva mener du om Aker-transaksjonene? Diskuter saken!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.