Skattedirektoratet har tidligere ment at veksling av bitcoin ikke er omfattet av merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester, og at det dermed er en avgiftspliktig tjeneste. Men onsdag opplyser regjeringen at bitcoin er unntatt fra merverdiavgift.

– Enkelte har opplevd usikkerhet knyttet til den avgiftsmessige behandlingen av bitcoin. Jeg er svært fornøyd med at det nå har kommet en avklaring på dette spørsmålet. Dette ivaretar hensynet til likebehandling og forutberegnelighet, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Bitcoin er en desentralisert digital valuta, som betyr at den verken er utstedt eller regulert av noen sentralbank.

Vurderte saken på nytt

I EU er tilsvarende tjeneste unntatt fra merverdiavgift etter en avgjørelse i EU-domstolen 22. oktober 2015. Etter avgjørelsen ble Skattedirektoratet bedt om å vurdere merverdiavgiftsbehandlingen av digital valuta på nytt.

"I sin fornyede vurdering konkluderte Skattedirektoratet med at tjenester som gjelder veksling av bitcoin, er omfattet av unntaket for finansielle tjenester i merverdiavgiftsloven. Finansdepartementet er enig i direktoratets vurdering av spørsmålet", skriver regjeringen i en pressemelding.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.