Frp gjør sin dårligste måling på 17 år, ifølge DNs partibarometer. Frp har mistet hver fjerde velger siden stortingsvalget ifjor - noe som fikk Frp-nestleder Per Sandberg til å komme med skarp kritikk av sin egen regjering i lørdagens DN:

– Arven etter John Alvheim og Frps sosiale profil har fått seg en knekk

- Vi har gjort en elendig jobb i å forberede budskapet rundt statsbudsjettet, men også i ettertid ved å ikke forklare budsjettet bedre. Det har dessverre etablert seg en sannhet om at budsjettet er totalt usosialt. Det betyr at vi har en enorm jobb foran oss med å etablere hva som er sannheten, sa Sandberg.

Han kritiserte spesielt arbeids- og sosialminister Robert Eriksson for å ha gjort en slett jobb. Frp-nestlederen har gått så langt at han har bedt statsråden om å skrive brev til alle landets 307.000 uføretrygdede.

Lørdag ettermiddag fikk DN en e-post fra Robert Eriksson, der han sier seg enig i Per Sandbergs kritikk:

- Jeg er enig med Per Sandberg i at både jeg og partiet som sådan burde vært tydeligere på de mange og viktige sosiale satsningene i budsjettet, skriver han.

- God sosial politikk

Men, i likhet med Sandberg, er han uenig med dem som kaller budsjettet usosialt.

- Vi opprettholder fradrag for de med store sykdomsutgifter. Dette ville de rødgrønne fjerne. Vi øker bevilgningene med 50 millioner kroner, nesten en dobling, til 111 millioner. Dette betyr 1200 flere boliger, slik at flere kan hjelpes å få et godt sted å bo, påpeker Eriksson.

Han ramser videre opp at de har lovfestet retten til brukerstyrt personlig assistanse og styrket bevilgningene med 300 millioner kroner. Samtidig har de styrket innsatsen rettet mot barn som vokser opp i lavinntektsfamilier.

- Dette kaller jeg en god sosial politikk, skriver statsråden.

- På den andre siden er det ikke sosial politikk når det er et tapsprosjekt å prøve seg i arbeid dersom man er uføretrygdet. I tillegg skal folk som er for syke til å jobbe være sikret en anstendig inntekt. Regjeringen ivaretar begge disse forholdene, skriver han videre.

Skriver brev til de uføretrygdede

Per Sandberg har oppfordret Robert Eriksson til å skrive brev til de uføretrygdede for å forklare og sette opp hvordan endringene slår ut for den enkelte.

Dette skriver Eriksson at han vil gjøre:

- Jeg vil sende ut brev med informasjon til de uføretrygdede. De vil motta brev fra Nav med informasjon om hva de vil få i brutto inntekt og alle vil beholde uføregraden sin. De unge som har ytelsen ung ufør vil beholde rettighetene sine, lover statsråden.

Les også: - Jeg kan forstå at Per Sandberg frykter SV-skjebnen, men jeg synes Frp har klart seg relativt bra

- Vi utfordrer Ap-staten  

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.