Daytradere Svend Egil Larsen og Peder Veiby er frifunnet for å ha loppet en aksjerobot i den såkalte «robothandelsaken» ettersom Høyesterett i dag har forkastet statsadvokatens anke over dommen i lagmannsretten (se faktaboks under).

En svært lettet Larsen er fornøyd med nå å kunne legge saken bak seg, som ble avgjort med knappest mulig margin, tre mot to stemmer.

- Jeg er glad for at saken er ferdig, sier han til DN.no.

Fryktet inkompetanse
Tross i at han ventet utfallet var Larsen langt mer nervøs denne gang enn han var før dommen ble avsagt i lagmannsretten. Han fryktet å bli felt av mangel på kompetanse.

- Jeg følte skyggen fra fortiden når høyesterettdommeren spurte om hva kurtasje var for noe. Da ble jeg påminnet om det som skjedde i tingretten (der daytraderne ble dømt, journ.anm), da samme spørsmålet ble stilt. Jeg var litt bekymret for at de ikke skjønte hva dette gikk i, sier Larsen.

- Jeg er fornøyd med at vi vant 3-2, det holder det, sier han.

Høyesterett viser til at sakkyndige - og en rekke andre markedsaktører - har gitt uttrykk for at de tiltaltes handlemåte anses allment akseptert i markedet.

«Handlemåten er dessuten med på å fremme lovens formål ved å fjerne en ineffisiens i markedet ved at Timber Hill sluttet med sin irrasjonelle justering av kursen(...)», står det i dommen.

Handlet i full åpenhet
Høyestrett påpeker også at daytraderne har handlet i full åpenhet.

«Det ble ikke gitt uriktige opplysninger. Den kursøkningen man fikk var en konsekvens av aksjerobotens programmering - som de tiltalte riktignok benyttet seg av, men under full åpenhet. Dette er et forhold som trekker i retning av at de tiltaltes handlinger ikke bør straffes», skriver høyesterettsdommer Bergljot Webster i dommen.

Tar dommen til etteretning
Børsen var den som opprinnelig rapporterte de omstridte handlene til Finanstilsynet, som igjen anmeldte forholdet til Økokrim. Dommen får ingen effekt på børsens rolle som markedsovervåker, opplyser kommunikasjonsdirektør Per Eikrem ved Oslo Børs til DN.no.

- Vi må ta dommen til etteretning, men det gir ikke noen føringer eller endringer for oss. Vi kommer til å overvåke på samme måte som før, med lav terskel for mistenkelige forhold eller andre ting som vi mener Finanstilsynet bør se nærmere på, sier han.

- Ingen hjelp fra Høyesterett
Svend Egil Larsens advokat, Halldor Chr. Tjoflaat, er på vegne av sin klient svært tilfreds med dommen.

Han beklager imidlertid at ikke Høyesterett benyttet seg av muligheten til å trekke opp linjene for en bedre forståelse av verdipapirhandellovens regler om kursmanipulasjon, paragraf 3-8 (se faktaboks under). Dermed forblir dommen lite prinsipiell, og kun en konkret løsning på et konkret - og spesielt - tilfelle, ifølge advokaten.

- Vi er godt fornøyd med utfallet av dommen. Klienten har vunnet og verdipapirmarkedet har tapt, fordi tilstanden og forståelsen av regelverket er like uklart som det var før dommen. Vi har fått overhodet ingen hjelp fra Høyesterett, sier Tjoflaat til DN.no.

Statsadvokaten i Oslo påanket lagmannsrettens dom der Veiby og Larsen ble frifunnet. Påtalemyndigheten mente retten har lagt feil forståelse av begrepet markedsmanipulasjon til grunn for sin avgjørelse. Det ble også anført at retten hadde lagt for lite vekt på ordlyden og for mye på markedsaktørens oppfatning.

Larsen uttrykte skuffelse overfor DN.no da det ble kjent at statsadvokaten ville anke frifinnelsen i lagmannsretten til Høyesterett.

- Jeg synes det er trist at det ble en ny runde. Jeg håpte vi var ferdig med saken nå, sa Larsen til DN.no da.

- Men hvis de vil tape to ganger så må de få lov til det, la han til den gang.

Larsens spådom ble oppfylt i dag i det anken altså ble forkastet av Høyesterett.


market makerDaytraderne handlet uahvengig av hverandre i følgende selskaper på Oslo Børs: Hafslund (B-aksjer), Wilh. Wilhelmsen og Odfjell (B-aksjer).


Les også:
Anker «robothandelsaken» til Høyesterett

Frifunnet for kursmanipulasjon i «robothandelsaken» (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.