- 2015 var et år der vi selvsagt ikke er fornøyd med avkastningen, men vi har en stor kapitalbase som er slitesterk og gode eksterne rådgivere som assisterer oss med å gjøre fortløpende justeringer i porteføljen, sier Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord.

Fra pluss til minus

Stiftelsen forvalter verdier for vel tre milliarder kroner, men fikk et underskudd på 59 millioner kroner i 2015, mot pluss 40 millioner kroner året før.

LES OGSÅ: Fritt ord gir millioner til medier (DN+)

- Det er konjunkturer og marked som gir utslagene. Det viktigste for oss er å ha is i magen og forberede oss til neste oppgang, sier Åmås.

Vokter av ytringsfriheten

Fritt Ords formål er å verne om og styrke ytringsfrihetens kår i Norge gjennom utdeling av midler basert på søknader og etter eget initiativ.

I 2015 mottok blant annet Robin Schaefer og Jan Erik Skog Fritt Ords pris på 200.000 kroner hver for sin innsats for å avdekke kritikkverdige forhold i norsk arbeidsliv.

Fritt Ords Honnør gikk til Fredens Ring for markeringen som fikk mange til å slå en beskyttende ring rundt landets jøder, og til Flemming Rose og Vebjørn Selbekk for deres langvarige og prinsippfaste forsvar av ytringsfriheten gjennom karikaturstriden.

TA TESTEN: Er du «Nyhetsunnviker» eller «Nyhetssøker»?

Forvalter av formuen

De siste årene har Fritt Ord brukt Formuesforvaltning, som er Schibsted-styreformann Ole Jacob Sundes kapitalforvaltningsvirksomhet, som sin viktigste investeringsrådgiver.

Åmås sitter selv i stiftelsens investeringskomite, som for øvrig består av styremedlem og investor Christian Bjelland og Fritt Ords styreleder, tidligere høyesterettsdommer Georg Fr. Rieber-Mohn.

- Vi har som hovedprinsipp aktiv forvaltning, så vi har ikke investert så mye i indeksfond, sier Åmås.

LES OGSÅ: Min arbeidsplass: Knut Olav Åmås d2Plus

- Vi har ukentlig kontakt med Formuesforvaltning og månedlige møter som leder til jevnlig justering av porteføljen, sier han.

«Alt» butter

Fritt Ord investerer både i rentepapirer, norske og utenlandske aksjer, hedgefond, private equity-fond og eiendom. Åmås viser til at både rentenedgang, valutaeffekter og oljeprisfall har bidratt til redusert avkastning.

- Nær sagt samtlige markeder vi er inne i butter, selv om vi har en spredt portefølje med gjennomgående lav og moderat risiko. Vi hadde håpet på bedre avkastning, men vi har vært fullt beredt på noen få år med svake resultater, sier Åmås.

Finans- og investeringsinntektene falt fra 196 millioner kroner i 2014 til 76 millioner kroner i fjor.

I dette ligger realiserte aksjegevinster på 123,4 millioner kroner, noe som er 75 millioner kroner mer enn året før.

Men verdien av stiftelsens finansielle instrumenter ble samtidig redusert med 67,2 millioner kroner.  

Midler brukt til formålet - inkludert lønn, lokaler og egne arrangementer - gikk også ned, fra 153 millioner kroner til 132 millioner kroner.

Dette, forklarer Åmås, skyldes i hovedtrekk at stiftelsen i 2014 regnskapsførte støtten til Litteraturhuset i Oslo for en syvårsperiode, til sammen 22 millioner kroner.

Mager avkastning

I årsberetningen skriver styret for Fritt Ord at avkastningen på kapitalen i 2015 ble 2,6 prosent, mot 6,8 prosent året før.

Justert for inflasjon ble realavkastningen magre 0,3 prosent, mot 4,7 prosent i 2014.

Resultatene i 2015 var dermed et langt stykke unna målet for forvaltningen av Fritt Ords kapital, som er en langsiktig realavkastning på 4,5 prosent.

Stiftelsen har også sin egen handlingsregel, som sier at utdeling til vedtektsfestede formål over tid i gjennomsnitt skal utgjøre tre prosent av stiftelsens formålskapital. Dette tilsvarer pluss minus 100 millioner kroner.

- Resultatet i 2015 går ikke utover aktiviteten og utdelingene til Fritt Ord. Vi har bygd kapital nettopp for å kunne være stabile og forutsigbare overfor de vi støtter også i år med lavere avkastning, sier Knut Olav Åmås.

Han påpeker at stiftelsens kapitalbase har steget fra 1,5 til tre milliarder kroner de siste 15 årene, samtidig som det i samme periode er delt ut 1,5 milliarder kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.