– Jeg frykter at vår primærpolitikk vil bli utvannet med en slik løsning, sier Steffensen til NTB. Han viser til at regjeringen ikke vil ha flertall på Stortinget selv med Venstres stemmer.

– Det gjør at vi først må gå forhandlingsrunder internt i regjeringen med Høyre og Venstre og deretter forhandle videre på Stortinget, sier Frp-profilen som ved siden av å være fylkesleder er komitéleder i utdannelses- og forskningskomiteen på Stortinget.

Holder døren åpen

Som medlem av landsstyret i Frp stiller Steffensen seg bak formuleringene som åpner for at regjeringen kan bli utvidet mot sentrum. Hans uro for følgene av å slippe inn Venstre endrer ikke på dette.

– Vi har i fire år hatt døren åpen for Venstre og KrF. Jeg er tilhenger av at vi skal stå ved det vi har sagt, så jeg ønsker dem velkommen inn begge to. Men om det er bra for regjeringen og bra for Frp, det er jeg mer usikker på.

I Fremskrittspartiet er meningene delte om hvor lurt det er å utvide regjeringen med Venstre alene. Men spørsmålet har til nå ikke skapt de store diskusjonene i Frp-gruppen eller i gangene på Stortinget, sier Steffensen.

– Vi vil nok først diskutere dette for alvor når sonderingene mellom regjeringspartiene og Venstre eventuelt nærmer seg et punkt der dette er aktuelt, sier han.

Hagen advarer

Partinestor Carl I. Hagen – som denne perioden vil gjøre comeback på Stortinget som første vara fra Oslo Frp – har i sterke ordelag advart mot å ta Venstre inn i regjering.

– Venstre har intet å tilby annet enn å bytte ut statsråder fra Høyre og Frp med Venstres, samt svinebinde regjeringen på viktige områder for Frp, fremholder Hagen på sin egen Facebook-side og viser til saker som innvandring, integrering og oljevirksomhet.

– Venstre og KrF sammen kan tilby flertall, men Venstre alene kan ikke tilby annet enn problemer og utfordringer. Forhandlinger med Venstre alene er meget uklokt og bør avsluttes snarest, påpeker Hagen.

NTB er kjent med at hans holdninger deles av flere i Frps stortingsgruppe.

Sonderinger

Fredag i forrige uke bekreftet statsminister Erna Solberg (H) overfor NTB at sonderingene er i gang mellom regjeringen og Venstre. Samtalene vil neppe bli avsluttet før det er oppnådd enighet om statsbudsjettet, men på Stortinget er det mange som regner med at Venstre vil tre inn i regjeringen rundt juletider.

Solberg sa selv i forrige uke at en ny regjeringsplattform ikke vil bli lagt frem før samtalene med Venstre er over. Det er heller ikke ventet større endringer i regjeringen før den tid, selv om Høyre fredag stokker om på et par av sine ministere som følge av at Børge Brende søker avskjed.

Regjeringssjefen har tidligere selv slått fast overfor NTB at hun tror det blir enklere å styre som mindretallsregjering dersom hun får med seg Venstre, til tross for at det likevel må forhandles i Stortinget.

– Folk tror jo vi har forhandlet med Venstre og KrF samlet de siste fire årene, men vi har forhandlet med to ulike partier som ofte har litt ulike agendaer. Så jeg tror det vil være enklere for oss å forhandle bare med ett parti i Stortinget, sa Solberg da KrF tidligere i høst trakk seg fra videre regjeringssamtaler.(Vilkår)