– Har jeg kjøpt aksjer i Norske Skog?

Gjermund Hagesæter, som representerte Fremskrittspartiet på Stortinget fra 2001 til 2017, høres overrasket ut over spørsmålet. Den tidligere statssekretæren dukket nylig opp på en fersk utskrift over de største aksjonærene for det konkurstruede Norske Skog.

På utskriften står han oppført med 1,5 millioner aksjer i selskapet, som tilsvarer en eierandel på 0,52 prosent i selskapet. Fredag valgte imidlertid politikeren å kvitte seg med en del av aksjene.

Inn og ut av Norske Skog

– Jeg har færre aksjer nå, jeg solgte unna noen på fredag. Men det er en spennende aksje som det er knyttet stor risiko til. Selskapet har jo en markedsverdi på 67 millioner kroner, sier Hagesæter.

Politikeren opplyser om at han solgte seg ned med 280.000 aksjer på fredag til en kurs på 25 øre per aksje. Med det gir aksjesalget ham en gevinst på 70.000 kroner.

– Jeg har vært inn og ut av Norske Skog flere ganger. Det er en spennende aksje. Når det er sagt så er det jo en betydelig risiko å investere i den aksjen.

Hagesæter forteller at han tidligere har investert i selskapet, men det var først etter at Kjell Inge Røkkes Aker gikk sammen med Norske Skogs hovedlångiver, Oceanwood, for å kjøpe Norske Skogs papirfabrikker, at han gikk inn og kjøpte flere aksjer i selskapet. Som følge av Røkkes inntog meldte selskapet at de innledet en konkursprosess, noe som fikk aksjen til å stupe på Oslo Børs. Aksjen bli mandag morgen handlet for 0,25 kroner.

Vil unngå konkurs

Nyheten om at Kjell Inge Røkke har gått sammen med Norske Skogs hovedlångiver, Oceanwood for å kjøpe papirfabrikken tok styreleder Christen Sveaas på sengen. Ved utgangen av tredje kvartal hadde Norske Skog asa nesten 10,7 milliarder kroner i gjeld, der netto rentebærende gjeld lå på 7 milliarder kroner.

Ifølge årsrapporten til Norske Skog asa var det fremførbare underskuddet i hele konsernet ved utgangen av fjoråret på 14,5 milliarder kroner. Skattefordelen av dette utgjør maksimalt 23 prosent av dette beløpet, altså drøyt 3,3 milliarder kroner.

Dette forutsetter imidlertid at selskapet oppnår høy lønnsomhet raskt og den reelle verdien av skattefordelen er dermed høyst usikker.

Det er nettopp denne skattefordelen som gjør at Hagesæter ikke tror at selskapet vil gå konkurs.

– Verken kreditorer eller eiere vil være tjent med at selskapet går konkurs. Grunnen til at jeg har kjøpt aksjer er fordi jeg tror det er større sannsynlighet for at aksjen dobler seg, enn at den går i null.

Hva synes du om Christen Sveaas håndtering av krisen i Norske Skog?

–Jeg vet ikke hva som skjer i kulissene, men jeg er ikke i tvil om at han ønsker å få til en løsning. Nå er situasjonen usikker der selskapet har et betydelig fremførbart underskudd, så det er åpenbart mange interesser og forhold som trekker i retning at man er tjent med å unngå en konkurs, forteller han.

Frp-politikeren tror alle parter, inkludert Røkke ønsker å unngå en konkurs tatt selskapets store verdier og det fremførebare underskuddet i betraktning.

Kirurg og hobbyinvestor Karl Iver Hanvold har i høst flere ganger gjort en kule på å leke seg med kjøp og salg av store poster med Norske Skog-aksjer. I midten av november eide han drøyt 3,7 millioner aksjer i Norske Skog, tilsvarende 1,34 prosent av aksjene i selskapet.

Nå har han har solgt seg helt ut av Norske Skog. (Vilkår)

Norske toppledere om seksuell trakassering
DN har spurt norske ledere om hvordan de reagerer på historiene om seksuell trakassering i norsk næringsliv
02:03
Publisert: