Noe av det første en næringsminister fra Fremskrittspartiet vil ta fatt på, er å legge til rette for et nedsalg av statlige eierandeler.

Av partiets 100-dagersplan for regjeringsmakt, som partileder Siv Jensen skal presentere i sin helhet neste uke, går det frem at partiet skal etablere salgsfullmakter for i alt 13 selskaper som er helt eller delvis eiet av state, skriver Dagens Næringsliv.

På listen er børsnoterte selskaper som Kongsberg Gruppen, Telenor, Cermac og SAS (se hele listen nederst i saken).

I tillegg vil Frp blant annet børsnotere og redusere det statlige eierskapet i Statkraft, noe som vil utgjøre det i særklasse største salget med en anslått salgsverdi på 38,5 milliarder kroner.

Finanspolitisk talsmann Ulf Leirstein har ikke forsøkt å beregne verdien av aksjene, og påpeker at det avhenger av hva aksjekursene er når nedsalget skjer.

- Vi snakker om et betydelig antall milliarder, sier han.

Beholder StatoilHydro
På listen er det bare et fåtall selskaper som Frp vil selge seg helt ut av. Partiet vil beholde 34 prosent i de fleste børsnoterte selskapene. StatoilHydro, som staten i dag eier 67 prosent av, står ikke på Frps nedsalgsliste.

- Vi mener ikke at staten ikke skal ha eierandeler i det hele tatt, eller at staten skal eie alt. Vi ønsker å være fornuftige, profesjonelle og gode eiere på vegne av det norske folk, sier nestleder Per Arne Olsen.

Han understreker at selve salget ikke skal gjennomføres i løpet av 100 dager, partiet vil bare etablere salgsfullmakter.

- Vi skal ikke pøse ut masse aksjer i markedet i løpet av 100 dager. Dette skal håndteres profesjonelt, og på en måte så vi sikrer verdier. Vi selger ikke hvis vi får en dårlig pris, sier han til Dagens Næringsliv.

De statlige eierandelene har gitt betydelige inntekter på statsbudsjettet i form av utbytter.

Leirstein avviser likevel at det vil skape problemer hvis partiet skal snekre statsbudsjetter.

- Vi har hvert år foreslått mindre utbytter, sier Leirstein.

- Bygge landet
DNs anslag viser at salgene kan gi inntekter på drøyt 70 milliarder kroner tilsammen. En stor del av dette vil partiet bruke på å bygge veier.

- Dette er en del av nasjonalformuen. Vi skal forvalte eiendelene våre på en fornuftig måte for kommende generasjoner. Men vi legger heller ikke skjul på at vi ønsker en del av de investeringene fra aksjer i utlandet til realinvesteringer hjemme, for eksempel i norske veier, bane, flyplasser og så videre, for å bygge landet, sier Olsen.

Leirstein mener dette kan gi bedre avkastning enn slik pengene er plassert i dag.

- Aksjeverdiene svinger veldig. Investeringer i vei og jernbane er hvertfall noe som ligger der, sier Leirstein.

Diskutér saken under.