Landene som har anskaffet F-35-flyene, har iverksatt tiltak for å holde følsom strategisk informasjon unna serverne til produsenten Lockheed Martin, skriver ABC nyheter. Flyene er satt opp med teknologi som bedrer Norges evne til å overvåke store land- og havområder. Imidlertid er flyene satt opp til å automatisk sende informasjonen til produsentenes servere i Texas etter hver flygning.

– Blant annet på grunn av nasjonale hensyn er det behov for et filter hvor nasjonene kan utelukke sensitive data i datastrømmen som deles i systemet tilbake til produsenten Lockheed Martin, sier seniorrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet til ABC nyheter.

Han sammenligner utviklingen fra F-16 til F-35 med utviklingen fra en gammel Nokia 3210 til en iPhone 10/ X, og peker på at med økt mengde funksjoner og datamengde, øker også behovet for beskyttelse.

– På en måte ligner det på utfordringen rundt hvilke opplysninger om deg som iPhonen din deler med produsentene, sier Gjemble.(Vilkår)