- Vi har arbeidet hardt, helt siden oppkjøpet i 2002, for å sikre medlemmene våre de rettighetene vi mener de har krav på. Derfor er jeg svært glad for at Høyesterett nå har gitt de tidligere Braathensansatte medhold, sier leder i Parat, Lisbeth Eliasson, i en pressemelding.

Høyesteretts avgjørelse betyr at de 325 tidligere Braathensansatte får med seg både opparbeidet ansiennitet og stillingsbrøker inn i det SAS-eide selskapet SAS Ground Services (SGS), som om de hele tiden skulle ha vært fast ansatt.

Les et kort sammendrag av dommen her (ekstern lenke)

Konsekvenser for arbeidslivet
LO-advokat Einar Engh har representert de Braathens-ansatte i saken. Han mener dommen vil få store konsevkvenser for hele arbeidslivet.

- Dommen innebærer blant annet at ledelsen alene ikke vil kunne bestemme hvor oppsigelser skal tas, eller hvem som skal sies opp ved omorganiseringer ved overtakelser, sier Engh.

Skjermet SAS-ansatte
Etter at SAS kjøpte Braathens høsten 2001 ble støttetjenestene i de to selskapene samordnet. For tjenestene frakt og salg ble de ansatte i SAS og Braathens behandlet likt, men slik var det ikke for bakketjenestene.

Mens de SAS-ansatte ble skjermet, ble over 1000 Braathens-ansatte overtallige

676 av de vel 1000 overtallige tok imot sluttpakker og sa frivillig opp jobbene sine. De andre fikk jobb i SAS eller ble tilsluttet en jobb-bank med lønnsgaranti ut 2003. De som fikk jobb i SAS mistet sin ansiennitet og må gå først ved eventuelle nedbemanninger.

To tap
Med LO i spissen anla 369 tidligere Braathens-ansatte rettssak mot SAS. Påstanden var at de Braathens-ansatte hadde krav på ansettelse i SAS med samme ansiennitet og stillingsprosent som de hadde i Braathens.

SAS ble stevnet for retten i november 2002, og har siden vunnet i både tingretten og lagmannsretten.

Nå går Høyesterett mot de to tidligere dommene, og gir de tidligere Braathens-ansatte fullt medhold.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.