gasellereportasje midt:

Way 2 play

Ola Fjærli Hammer startet med en blandemaskin og en varebil. De siste årene har han satt farge på uterom med sin fallsikre gummiasfalt.

Skapte en vekstrakett med farget gummi:
– Vi er godt kjent langs E6

gasellereportasje midt:

Way 2 play

tekst LARS KRISTIAN SOLEM
foto OLE MARTIN WOLD
trondheim

Som ansatt anleggsgartner i et stort selskap oppdaget Ola Fjærli Hammer mulighetene som lå i gummiasfalt til lekeplasser og uteområder. Han og en kollega sa opp og kjørte i gang med selskapet som nå heter Way 2 Play.

De siste årene har gummidekket blitt vanlig på lekeplasser og uteområder. Det har åpnet for flere aktører, deriblant gründerne som har hovedkontor på prærien sør for Trondheim.

– Vi så at det var mulighet til å ta en bit av markedet og tok en kalkulert risiko, sier Ola Hammer som eier selskapet sammen med to andre.

De to gründerne skrapet sammen noen hundre tusen i startkapital. De kjøpte en varebil og blandemaskin. Det ble starten på en ny tilværelse som omreisende.

– I begynnelsen var vi to mann som gjorde alt. Kontoret var på kveldstid på et hotellrom.

Way 2 Play

Daglig leder: Ola Fjærli Hammer (49)

Styreleder: Ola Fjærli Hammer

Hovedkontor: Trondheim

Etablert: 2014

Antall ansatte: 18

Virksomhet: Legging av gummiasfalt

Eiere: Ola Fjærli Hammer (33%), Tor Staven (33%) og Børge Hansen (33%)

Ganger gaselle: 1